Problemer i en sammenbragt familie

Det kan være en udfordring at leve i en sammenbragt familie. Og det kan være et sårbart område, når hverdagen skal fungere med DINE og MINE børn. Når der opstår problemer i en sammenbragt familie, påvirker det alles trivsel. Derfor er det vigtigt, at alle i familien bliver hørt og er med til at skabe dialog og en bedre stemning.

Hvis I oplever, at der er gentagne skænderier mellem både børn og voksne, så kan det skabe stor skyldfølelse og dårlig samvittighed hos de voksne, hvilket kan gøre det endnu sværere at stille krav og være tydelig i kommunikationen. Børn i sammenbragte familier er som alle andre børn; de har brug for klare rammer. I familieterapi taler vi sammen om, hvordan I som voksne kan skabe tydelige rammer.

Mange oplever, at skænderierne mellem de voksne fylder meget. I en sammenbragt familie kan det ofte være svært at skabe fælles normer og holdninger til, hvordan man håndterer opdragelse, daglige konflikter og andre ting, der derfor skaber dårlig stemning i hverdagen. Her er det vigtigt at huske, at sammenbragte familier har andre vilkår, og at det derfor er vigtigt at tale om, hvilke værdier man kan være fælles om; hvilke nye traditioner og måder at gøre tingene på, man kan blive enige om.

I en sammenbragt familie skal der naturligvis være plads til forskellighed, men det er samtidig vigtigt, at de voksne er enige om familiens fælles rammer. Sagt på en anden måde: Det er vigtigt, at de voksne i ”den nye familie” finder en måde at gøre tingene på, der er jeres.

Udfordringerne i en sammenbragt familie kan være

  • Når børnene kommer, ændrer hverdagens regler sig. Der bliver taget særlige hensyn, hvilket kan gøre det svært for andre i familien at forholde sig til.
  • Forskellige hensyn skaber frustrationer hos børnene; ”hvorfor må han, når jeg ikke må…”.
  • Den ene forælder bliver først synlig, når egne børn er i familien.
  • Den ene forælder undgår problemer og sætter ikke grænser overfor ”den andens” – eller egne børn.
  • Forældre vil være sammen med ”egne børn”; men glemmer resten af familien.
  • Forældre har svært ved at sætte grænser og undgår konflikter.
  • Forældre har svært ved at skabe relationer til den andens børn.

Hvordan kan familieterapi hjælpe jer?

I terapi hjælper jeg jer med at få en åben og omsorgsfuld dialog, så I kan få skabt en bedre stemning. Vi kan fx tale om, at der ikke er noget, der hedder din eller min familie. Det er jeres nye familie, derfor er det også jer som voksne, der har ansvar for at få det til at fungere. Det er naturligt, at dine og mine børn har det svært, når man skal navigere mellem forskellige vaner og måder at opdrage på. Men når de voksne starter med at tale sammen og erkender, at der er forskellige måder at gøre tingene på, så har I taget første skridt til at få en bedre tid i jeres nye familie.

Jeg mener, at det alle i en sammenbragte familie bør deltage, fordi den dårlige stemning påvirker alle. Når alle er med, så viser du/I som voksne, at I har taget ansvar for at ændre tingene. Det handler om de voksnes måde at handle på, og der er det også vigtigt, at børnene forstår, at det ikke er dem, der gør noget forkert, at de ikke er grunden til konflikterne.

I familieterapi taler vi om, hvordan de voksne kan tage ansvar for at skabe forandring, og derfor er det vigtigt at inddrage børnene i et familieterapi-forløb. Man plejer at sige, at hvad børn ikke ved, får de ondt af. Det betyder også, at alle i familien kan mærke, hvis der er noget galt. Derfor skal alle også inddrages, hvis I ønsker at skabe en forandring.

Ring eller skriv til mig, hvis I oplever udfordringer i jeres nye familie. Det hjælper at få talt om, hvordan du og jeg kan være forskellige – sammen. I må godt være forskellige, I må godt mene noget forskelligt, men sammen kan vi finde en fælles ramme for jeres sammenbragte familie. Hvis de voksne kan hvile i det, så kan børnene også.

Kontakt mig, hvis I har brug for at få talt om tingene.

Opdateret d. af