Skænderier i familien

Hvis du og din familie oplever gentagne skænderier, så har I nu mulighed for at sætte en stopper for det. I familieterapi taler vi om, hvordan de voksne kan tage ansvar, og hvis alle i familien bliver hørt, så kan I få en unik mulighed for at gå en anden vej og undersøge, hvad det egentlig er, der foregår.

Det er vigtigt, at de voksne i familien tager fat om problemerne, før det udvikler sig. I en familie er der mange ting, der kan skabe gentagne skænderier. Det kan være stressede morgener, svære afleveringssituationer i skolen eller institutioner, og ofte kan det være, fordi de voksne oplever, at det er svært at sætte grænser. Det er ikke unormalt, at en travl hverdag kan føre til skænderier, men det er vigtigt at få talt om tingene, så de ikke slider på jeres familie – både voksne og børn.

Hvis der er gentagne skænderier i en familie, er der ofte fordi den ene føler, at den anden gør noget forkert. Men i bund og grund handler det om os selv, og om de overlevelsesstrategier, vi har udviklet, siden vi var børn. I terapi arbejder vi derfor med, at vi først og fremmest må anerkende, at alle er forskellige, og at der skal være plads til alle de forskelligheder i familien. Det er derfor også vigtigt, at de voksne er tydelige i deres kommunikation, og at I igen begynder at lytte til hinanden.

Der opstår ofte konflikter i en familie, når vi formår at trykke på de samme uhensigtsmæssige knapper hos hinanden. De handlemønstre er usunde, og de slider langsomt på alle. Derfor må vi sammen udforske vores følelsesmæssige kuffert, så vi kan blive bedre til at forstå hinanden – og den (ofte uhensigtsmæssige) måde, vi reagerer på overfor hinanden.

I terapi arbejder vi med at skabe et rum, hvor alle prøver at forstå, hvad der ligger bag de reaktioner, der ofte på et overfladisk plan styrer os, og som igen og igen fører til skænderier. Det kræver, at alle lytter – til mor, far eller teenageren. Alle skal høres, og så skal vi anerkende hinandens forskelligheder, så alle i familien kan blive bedre til at udtrykke, hvad de ønsker, og hvad de føler i de enkelte situationer.

Hvordan kan familieterapi hjælpe jer?

Der opstår skænderier i alle familier, og det er der ikke noget galt i. Når I begynder at tale sammen, og når vi sammen undersøger, hvad der ligger bag jeres reaktioner, så bliver det nemmere at forstå hinanden.

I en familie er ingen vigtigere end andre, men det er de voksnes ansvar at skabe et rum, hvor ingen slides unødigt. Familieterapi kan være første skridt til at skabe et rum, hvor alle får en bedre forståelse for hinanden, og hvor alle begynder at tale sammen frem for at bebrejde hinanden.

Familieterapi kan hjælpe jer med jer til at få talt sammen, og så kan det være der, hvor de voksne viser, at de tager sig af familien, hvilket er et rigtigt godt sted at starte.

Opdateret d. af