Hverdags-konflikter

Selv de mindste konflikter i hverdagen kan fylde meget, hvis man ikke får talt om tingene. Alle har udfordringer i hverdagen, og det er ikke unormalt, at tingene spidser til i en travl hverdag. MEN det er vigtigt, at de små hverdagskonflikter ikke slider unødigt på familien. Det er samtidig vigtigt at anerkende, at hvis det er et problem for dig, så er det et problem for hele familien.

Konflikter i en hverdag hverken kan eller skal undgås; men familieterapi kan hjælpe jer med at håndtere uenighederne på en god måde. Hverdagen er en vilkår for os alle; og det er vigtigt, at der ikke er små eller store ting, der slider på nogen i familien, fordi der ikke er et rum, hvor man kan tale om tingene på en konstruktiv måde.

Konflikter i hverdagen kan for eksempel være

  • Gentagne konflikter med familiens teenager(e).
  • Travle morgener.
  • Larm og konflikter omkring måltider.
  • Sengetider eller puttesituationer.
  • Konflikter mellem søskende.
  • Konflikter der skyldes, at nogen i familien ikke føler sig hørt.
  • Konflikter mellem arbejds- og privatliv.

Uenighed om opdragelse

Der opstår ofte konflikter i en familie, hvis de voksne ikke er enige om opdragelsen. Det kan være, at I håndterer konflikter på vidt forskellige måder. Ofte er det min erfaring, at konflikter om opdragelse bliver et problem i hverdagen, når den ene part føler, at han eller hendes måde at håndtere tingene på ikke bliver anerkendt, eller at den ene part i forhold føler sig overvåget af den anden.

Der er ikke en rigtig eller forkert måde at gøre tingene på. Som voksne har I forskellige værdier med jer, og I har helt sikkert også forskellige måder at håndtere konflikter på. Her er det vigtigt at huske på, at vores måde at håndtere konflikter er dybt indlejret i vores person. Derfor kan kritik af (eller blot det at nogen stiller spørgsmål ved) måden, vi gør ting på, ofte blive opfattet som en kritik af vores person.

I terapi arbejder vi med at lytte uden at forsvare og angribe hinanden. Jeg kan hjælpe jer med at bygge bro, så I kan tale om problemerne, og så I kan støtte hinanden og bakke hinanden op.

Det er okay at gøre tingene forskelligt, men som forældre skal man passe på, at man ikke trækker i to helt forskellige retninger. Uenighed om opdragelse handler tit om alt det, vi har med os; ikke om selve opdragelsen. Ofte er vi enige om, hvilke værdier, der skal være til grund for vores opdragelse, og uenighederne handler derfor ikke om indholdet (opdragelse), men om måden vi reagerer overfor hinanden, når der opstår uenigheder. I terapi arbejder vi med at få en bedre forståelse for hinanden, så vi kan blive klogere på hinanden og forstå, hvorfor du og jeg reagerer som I gør.

Hvordan kan terapi hjælpe jer?

Det er ikke unormalt at have konflikter i en familie. I er ikke de eneste. Det er dog vigtigt, at de små konflikter ikke fylder for meget. Jeg oplever, at mange konflikter i en familie vokser sig større, fordi enkelte personer ikke føler, at der er mulighed for at tale om tingene. Det er her, familieterapi kan hjælpe jeres familie.

I familieterapi taler vi først og fremmest om de ting, som I måske har haft svært ved at tale om til hverdag. Og så skaber vi et rum, hvor det er ok at tale om tingene. I det rum er der ikke for små eller for store konflikter. Det er jeres rum, hvor vi taler om det, der skaber uforholdsmæssigt meget støj i hverdagen.

Ofte vokser konflikter i en familie, fordi de voksne håndterer tingene meget forskelligt. Alle vil hinanden det bedste; men vi kommer ofte fra forskellige baggrunde, og vi har forskellige værdier med i bagagen. Men der er også fælles værdier, der har bragt jer sammen. Husk det. Så der er ikke noget rigtigt eller forkert; det handler om at anerkende, at vi gør tingene forskelligt, og så anerkende at det er ok.

Jeg anbefaler altid, at hele familien deltager i familieterapi. Det er de voksnes ansvar at skabe en ramme, alle kan være i; og når alle er med, er der mulighed for, at alle bliver hørt. Jeg hører tit, at børn i en familie ikke trives, hvilket kan skyldes, at de ikke føler, at deres problemer er værd at tale om. Men hvis det fylder for en person, så skal der tages hånd om det. Første skridt er, at vi sammen skaber et rum, hvor anerkendelse og lydhørhed er med til at drive jeres familie frem mod en bedre hverdag.

Opdateret d. af